Oferta

Jeśli jesteś MŚP lub startupem, nasza oferta jest dla Ciebie. Dostarczamy usługę zewnętrznego Dyrektora/Kontrolera  Finansowego w elastycznej i przystępnej cenowo formule. Dokładnie na tyle, ile potrzebujesz.

Nasi eksperci będą Cię wspierać w osiąganiu celów biznesowych i zarządzaniu finansami Twojej firmy lub spółek portfelowych, zaprowadzą porządek w finansach oraz ograniczą ryzyko związane z Twoją działalnością. Współpracując z nami zyskujesz zaufanego, kompetentnego i lojalnego partnera biznesowego.

Partner w strategicznym zarządzaniu finansami firmy i wsparciu biznesu.

Nasi Dyrektorzy Finansowi:

 • wesprą Cię w wytyczniu kierunków rozwoju spółki
 • wesprą Cię w długoterminowym planowaniu biznesu i finansów
 • doradzą w transakcjach kapitałowych
 • zbudują i wdrożą strategię finansową Twojej firmy
 • ocenią rentowność i ryzyko inwestycji
 • przygotują dla Ciebie wiarygodny i profesjonalny budżet i będą go monitorować
 • wesprą w pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu płynnością finansową
 • przygotują business plany i modele finansowe, które pomogą Ci podejmować trafne decyzje,
  zarządzać kosztami, kontraktami i unikać problemów z brakiem płynności
 • zoptymalizują strukturę kosztów i poziom majątku obrotowego
 • wesprą Cię w bieżących sprawach finansowych, finansach operacyjnych, rachunkowości zarządczej
  i projektowaniu KPIs
 • uporządkują finanse Twojej firmy
 • będą zarządzać ryzykiem finansowym i podatkowym
 • zapewnią kontakty i dobrą współpracę z bankami i audytorami, funduszami oraz innymi
  instytucjami finansowymi

… oraz wesprą Cię w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Pomoc w bieżącym prowadzeniu firmy i finansach operacyjnych.

Nasi Menedżerowie Finansowi:

 • wesprą Cię w organizacji sposobu funkcjonowania działu finansowego Twojej firmy oraz
  koordynacji jego pracy
 • odciążą Cię w nadzorze nad księgowością w zakresie m.in. sporządzania sprawozdań finansowych i
  pakietów konsolidacyjnych oraz płac
 • zapewnią zgodność procedur z prawem i regulacjami podatkowymi
 • ułożą proces budżetowania oraz kontrolowania jego wykonania
 • wesprą Cię w zarządzaniu środkami finansowymi poprzez planowanie i kontrolowanie przepływów
  finansowych
 • będą na bieżąco oceniać i monitorować ryzyka finansowe i ekonomiczne wynikające z działalności
 • stworzą efektywny system kontroli wewnętrznych oraz procesu akceptacji kosztów
 • będą nadzorować proces przygotowania dokumentacji finansowej do kontroli prowadzonych przez
  uprawnione podmioty zewnętrzne
 • przygotują raporty i analizy na potrzeby Zarząd
 • mogą pracować dla Ciebie w formule interim management

… oraz wesprą Cię w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Wiarygodny partner w budowie i monitorowaniu portfela.

Funduszom Inwestycyjnym VC oferujemy profesjonalne wsparcie transakcyjne oraz obsługę spółek portfelowych, poprzez:

 • przygotowanie profesjonalnych modeli finansowych do wyceny
 • przeprowadzanie finansowych due diligence
 • tworzenie business planów dla spółek, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi
 • zapewnianie skutecznego nadzoru i dostarczanie wysokiej wartości dodanej dla spółek portfelowych, poprzez usługę zewnętrznego CFO/Dyrektora Finansowego lub Menedżera/Kontrolera Finansowego.

  Kluczowe jest dla nas, aby wspierać spółki w tworzeniu wartości, dostarczać na czas wiarygodnych informacji i wcześnie informować o ewentualnych zagrożeniach w realizacji planów, po to byś Ty mógł skupić się na tym, co kluczowe – budowaniu portfela i wyjściach z inwestycji.

Ekspert, kiedy go potrzebujesz.

Oprócz stałej współpracy:

 • oferujemy pomoc w kwestiach biznesowych, przygotowaniu profesjonalnego business planu wraz z projekcjami finansowymi
 • przygotujemy model finansowy oraz model przychodów po to, abyś przez analizę scenariuszy mógł podejmować bardziej świadome decyzje
 • przeprowadzamy analizę kosztów firmy i wdrożymy oszczędności oraz działania optymalizujące działalność
 • zarządzamy płynnością – Twoje terminy płatności należności i zobowiązań, to kiedy i ile kupujesz zapasów, kiedy ponosisz koszty stałe i zmienne ma wpływ na Twoją płynność. Doradzimy kiedy i ile możesz potrzebować dodatkowej gotówki i jak ustrzec się utraty płynności
 • usprawnimy Twoją księgowość, aby dostarczała Ci użytecznych informacji biznesowych, spójnych z tym, co wiesz o swoich kontraktach i firmie
 • oferujemy pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • świadczymy kompleksowe doradztwo w transakcjach kapitałowych i restrukturyzacjach
 • reprezentujemy Ciebie i Twoją firmę przed instytucjami finansującymi, w celu uzyskania jak najkorzystniejszego finansowania

To tylko przykładowe projekty z zakresu finansów firmy, jakie oferujemy dla swoich klientów.

Nasze Kompetencje

Finanse Strategiczne

 • business plany i rozwój biznesu
 • pozyskiwanie finansowania i struktura finansowania
 • ocena projektów
 • inwestycyjnych i ryzyka
  restrukturyzacje finansowe

Finanse Strategiczne

 • budżetowanie
 • zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • kontrola i optymalizacja kosztów
 • rachunkowość zarządcza i finansowa
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym

Corporate finance

 • wyceny i modelowanie finansowe
 • finansowe due diligence
 • transakcje kapitałowe
 • VAR, Monte Carlo