Zewnętrzny dyrektor finansowy - na czym polega usługa
Picture of Grzegorz Skupniewicz

Grzegorz Skupniewicz

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu finansami, transakcjach kapitałowych, modelowaniu finansowym,

Zewnętrzny CFO – na czym polega usługa?

Niejednokrotnie firmy z sektora MŚP chcą się rozwijać i wchodzić na rynek z nowymi usługami. Oczywiście tutaj podobnie, jak przy zakładaniu działalności czy startupach potrzebny jest odpowiedni biznesplan, a jego merytoryczne sporządzenie jest trudne dla laików, a nawet osób interesujących się finansami. Jednocześnie tworzenie strategii finansowych nie leży w kompetencjach księgowych, którzy mają za zadanie przede wszystkim dokonywać prawidłowych zapisów, odliczeń czy opłat podatków na czas. Zatem niezbędny jest dyrektor finansowy, który zajmie się zarówno stroną nadzorczą, jak i prawidłowością przygotowania inwestycji i budżetu rozwoju. Zatrudnienie takiej osoby czasami wykracza poza możliwości finansowe. Jest jednak dobre rozwiązanie, a mianowicie zewnętrzny dyrektor finansowy.

Na czym polega usługa zewnętrznego CFO?

CFO, czyli zewnętrzny CFO jest wsparciem dla Zarządu spółki. Dba o prawidłowość rozliczania bieżących transakcji, ale również ich rentowność. Jego głównym zadaniem jest bowiem to, by marża zawarta w umowie przełożyła się na realną gotówkę.

Używa przy tym wielu różnych narzędzi, a także swoich kompetencji zarówno tych merytorycznych, jak i miękkich, by firma z sektora MŚP mogła się rozwijać. Może być partnerem biznesowym uczestniczącym w tworzeniu planów i strategii na kolejne miesiące. Na podstawie przygotowania i analizy sprawozdań finansowych może przygotować przedsiębiorstwo na gorszy czas, np. polecając zewnętrzne finansowanie bieżącej działalności czy inwestycji. Co więcej, ma kompetencje, by koordynować pozyskiwanie tych środków i swoim autorytetem i doświadczeniem wpłynąć na decyzję banku w zakresie udzielenia finansowania danego projektu. Dzięki temu, że stale „trzyma rękę na pulsie” firma może być rentowna i staje się też potencjalnie lepszym partnerem biznesowym. Kontrahenci są bardziej skłonni do podjęcia współpracy z rzetelnym i wypłacalnym podmiotem, który ma porządek w swoich finansach, a wszystkie inwestycje i zwroty z nich płynące świetnie wyliczone. Jest zatem nieocenionym pomocnikiem, bo samodzielne planowanie inwestycji jest zawsze w gruncie rzeczy oparte na intuicji i często niepoparte konkretnymi wyliczeniami, czy dokładniejszymi strategiami, a te mogą pomóc, by projekt okazał się nie tylko rentowny, ale przede wszystkim konkurencyjny. Zwiększa się zatem prestiż przedsiębiorstwa z branży MŚP na rynku.

Usługa zewnętrznego dyrektora finansowego nie polega jednak na wsparciu udzielanym zdalnie. Konsultant wyselekcjonowany i zatrudniony przez rzetelną firmę finansowo-doradczą może pracować w firmie z sektora MŚP, ale nie na cały etat, gdyż często wystarczy 1-3 dni w tygodniu, by nie tylko najpierw dobrze zorientować się w finansach firmy, ale również później, najlepiej jak tylko się da, nimi zarządzać. Tym głównie różni się usługa zewnętrznego CFO – nie ma potrzeby ponoszenia kosztów całego etatu.

Dlaczego warto zatrudnić zewnętrznego CFO?

Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, to nie powinieneś działać przypadkowo, a celowo, a takie postępowanie możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki pomocy profesjonalisty, czyli CFO. Może on zająć się stworzeniem biznesplanu dla planowanego startupu. Jeśli chcesz pozyskać środki czy grant na jego rozwój, to konieczne jest szczegółowy jego opis wraz z oszacowaniem ryzyka, a przede wszystkim planowanego zwrotu z inwestycji. Aby taki dokument przygotować w sposób profesjonalny, opierając się na rzetelnych wyliczeniach potrzebne są wiedza i doświadczenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa i znajomość budżetu na inwestycje czy źródeł jego pozyskania. Odpowiednie kompetencje w tym zakresie ma Chief Financial Officer, który pracował w przeszłości dla innych firm z sektora MŚP lub większych podmiotów i ma wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną w zakresie skutecznego zarządzania finansami. Taki specjalista doradzi przede wszystkim, czy nasze inwestycje mogą być rentowne i czy nie porywamy się „z motyką na słońce”. Ocena ryzyka inwestycyjnego to jedna z większych korzyści zatrudnienia zewnętrznego konsultanta finansowego w osobie CFO. Dzięki temu można uchronić firmę przed niepowodzeniem, wejściem w inwestycję czy umowę, która jest nieopłacalna, a w dalszej kolejności z koniecznością restrukturyzacji, sprzedaży biznesu czy nawet jego bankructwa.

Największe korzyści długofalowe z zatrudnienia CFO

Nawet jeśli wydaje Ci się, że zatrudnienie CFO nie jest dla Ciebie, to na pewno pomyślisz o tym, gdy zderzysz się z machiną bankowej biurokracji. Analitycy bankowi bardzo często nie są tak entuzjastycznie nastawieni do Twoich nowych projektów jak ty sam i niechętnie stawiają „stempel”, który gwarantuje, że może ruszyć machina zewnętrznego finansowania. Ostatecznie decyzja kredytowa może zatem okazać się dla Ciebie niekorzystna. Nie oznacza to jednak, że stoisz już na straconej pozycji, bo być może nie potrafiłeś odpowiednio sprzedać swojego „projektu”. Wiadomo, że bank jest niechętny do udzielania wsparcia, gdy nie ma większej pewności tego, że inwestycja przyniesie realny zysk, a przedsiębiorstwo będzie w stanie spłacić spore zobowiązanie w terminie. Jeśli jednak zatrudniony specjalista do spraw finansów przekona decydentów, że warto powierzyć środki finansowe firmie z sektora MŚP, bo już za niedługo komercjalizacja projektu będzie faktem, jest na daną usługę czy towary popyt i inwestycja się zwróci – wtedy pozyskanie środków staje się bardziej prawdopodobne. CFO może utrzymywać też relacje biznesowe z kontrahentami i kontrolować dokonywanie opłat na czas. Może również reprezentować firmę w kontaktach z urzędami, czy firmą faktoringową oferującą usługę faktoringu, która ułatwia utrzymywanie płynności finansowej.

Jak firma zewnętrzna sprawdza kompetencje przyszłego CFO?

Zanim zdecydujesz się na usługę zewnętrznego CFO musisz mieć pewność, że masz do czynienia z odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną rekrutującą konsultantów jest bardzo ważne. Jej struktury powinny opierać się na finansistach, którzy są w stanie ocenić zarówno teoretyczne, jak i przede wszystkim praktyczne kompetencje kandydatów na CFO. Zatem ważne są kompetencje twarde i miękkie zawarte w CV, ale jeszcze istotniejsze jest sprawdzenie wiedzy danego kandydata w praktyce. Case z zakresu finansów pozwala ocenić, jak kandydat poradzi sobie z księgowością, pracą z zestawieniem obrotów i sald, analizą i syntezą informacji, budżetowaniem, czy modelowaniem finansowym. Ważne jest również znajdowanie i rozumienie powiązań pomiędzy składnikami poszczególnych sprawozdań finansowych. Zatrudniając osobę, która przejdzie tak szczegółową rekrutację, firma ma pewność, że ma do czynienia z prawdziwym ekspertem, który pomoże jej nie wpaść w kryzys albo z tego kryzysu się wydostać.

Warto współpracować z profesjonalistami w zakresie pozyskania zewnętrznego CFO. Dzięki temu można polegać na nim w zakresie finansów, a samodzielnie zająć się bieżącą działalnością czy budowaniem strategii, które to oczywiście będzie się konsultować z zatrudnionym specjalistą. Firma MŚP może się prężnie rozwijać, trzeba tylko dać jej szansę na zrównoważony rozwój.
Warto więc pytać jak zewnętrza firma pozyskuje kandydatów i spotkać się z zaproponowanym kandydatem przed podjęciem współpracy.

 

Dowiedz się więcej o usłudze zewnętrzny CFO.

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu finansami? Zapisz się na 45 minutową bezpłatną konsultację. Pomożemy w rozwiązaniu Twojego problemu.
aż 45 minut

Pobierz budżet

Zobacz przykładowy budżet w formacie XLS, który pomoże Ci w konstruowaniu własnego.
xls